Footvolley Amsterdam

Sponsoring

Sponsers kunnen op de volgende manier iets betekenen voor Footvolley Amsterdam:

Hoofdsponsorschap (ad. €2.500)
De hoofdsponsor heeft o.a. recht op:
• Naamskoppeling
• Reclame op kleding, tassen, jassen en andere merchendise en op footvolleyamsterdam.nl
• Sponsoravond / Uitnodiging toernooi als VIP met cliënten.
• Demo, clinic of toernooi footvolley of een combinatie van dit alles waarbij FVA dit kan verzorgen.
• Voorkeursrecht op plaatsing reclameborden bij evenementen van FVA

Stersponsorschap (ad €1.000)
Stersponsors hebben o.a. recht op:
• Reclame op kleding en op footvolleyamsterdam.nl
• Demo, clinic tijdens een bedrijfsuitje waarbij FVA dit kan verzorgen.
• Uitnodiging toernooi als VIP met cliënt.
• Voorkeursecht op plaatsing reclameborden bij evenementen van FVA

Vrienden van Footvolley Vereniging Amsterdam (ad. €150)
Vrienden van hebben o.a. recht op:
• Reclame op footvolleyamsterdam.nl
• Uitnodiging toernooi.